Walka o odzyskanie zrabowanych obszarów

  „Ze szczególną energią prowadziła nasza organizacja walkę o odzyskanie zrabowanych nam obszarów wschodnich…“Słowa te, zamieszczone w broszurze, poświęconej dziesięcioleciu Istnienia niemieckiego „ostbundu“, powinny nam wszystkim zapaść głęboko w pamięć. Zawiera się w nich cała działalność obecnych, powojennych Niemiec, które pozornie zgodziwszy się z powojennymi granicami Rzeszy na zachodzie, cały wysiłek swój natomiast skierowały na przekonanie zarówno własnego społeczeństwa jak i społeczeństw całego cywilizowanego świata, że granice wschodnie państwa niemieckiego są jakoby niesłuszne, krzywdzące, że uniemożliwiają pacyfikacje wschodu europejskiego, że wiec — powinny być w ten sposób przesunięte ku wschodowi, by…

„Dzienniki wiedeńskie o ostatnich meczach Pogoni i Legii

 Dzienniki wiedeńskie o ostatnich meczach Pogoni i Legii. Dzienniki wiedeńskie obszernie omawiają zwycięstwo Pogoni nad Cottage Eislaufvere;r 4:1. podkreślając nadzwyczajny sukces drużyny polskiej. „Der Morgen“ stwierdza, że Pogoń zrobiła na publiczności wiedeńskiej jak najlepsze wrażenie i zdobyła sobie zasłużone uznanie świata sportowego „Neues Wiener Journal“ pisze, iż Pogoń zmieniła się nie do poznania od porażki 0:10. Polacy imponują swą olbrzymią motywacją i sercem do walki. W ataku Pogoni na plan pierwszy wybija się Sabiński. O zwycięstwie Legii 3:0 nad Moedting H. C. prasa pisze. Iż Moedling nie umiał przeciwstawić się kombinacyjnej grze drużyny…

„Dziwny wywiad Petkiewicza

 Dziwny wywiad Petkiewicza Petkiewicz udzielił redakcji polskiego dziennika ..Nowy Świat“ w New Jorku wywiadu, w którym stwierdza. że do Ameryki przybył iako osoba prywatna i zamierza przyjrzeć się tylko systemowi trenowania w Ameryce, a sprawę zawodów stawia na planie dalszym. Jak widzimy, jest w tym wywiadzie wielka nieścisłość. gdyż Petkewicz pojechał na zaproszenie do Ameryki i to wyłącznie na zawody. źródło:polskazachodnia 

K. S. Ruch Wielkie Hajduki

 K. S. Ruch Wielkie Hajduki Na podstawie par. 13 statutu oraz uchwały zarządu z dnia 27 grudnia 1929 r. zwołuje KS. Ruch Wielkie Hajduki, walne zgromadzenie na niedziele, dnia 12 stycznia 1930 r. o godz. 9.00 do Hotelu Śląskego. W razie nieprzybycia przepisanej liczby członków odbędzie się walne zebranie pól godziny później w tym samym lokalu a powzięte na niem uchwały ważne będą bez względu na ilość obecnych członków Równocześnie zwracamy uwagę o ostateczne uregulowanie zaległych składek miesięcznych jeszcze przed terminem walnego zebrania. źródło:polskazachodnia 

Z Koła Łaziska Średnie

 Z Koła Łaziska Średnie W niedziele, dnia 15 grudnia 1929 r. odbyto się w lokalu p Oczaslego walne zebranie członków kola O. Z. P. R. w Łaziskach średnich. Na zebranie przybył komendant rejonu kol. Kowalewski. Zebranie zagaił prezes kola kol. Branny hasłem „Cześć Ojczyźnie . Po powitaniu przybyłego komendanta rejonowego 1 zebranych przystąpiono do sprawozdań zarządu kola. Sprawozdania wykazały, że koto liczy obecnie 52 członków. wykazało wiec wzrost w ciągu roku o 12 członków. W ciągu roku koło odbyto 10 zebrań miesięcznych. 3 zebrania zarządu, kilka ćwiczeń teoretycznych z zakresu p.…

Z działalności Komendy Rejonowe] w Rybniku

 Z działalności Komendy Rejonowe] w Rybniku. Od czasu obledaliuikcji komand anta rejonu Rybnickiego przez Korbla fabjana. praca w kotach O. Z. P. K. ruszyła mocnym tempem naprzód. W początkach pracy. t. 1. od dnia I mała 1929 r, było zorganizowanych podoficerów w rejonie tytko 200. dziś rejon rybnicki liczy 650 członków. Liczba stale ćwiczących członków wynosi 180. Rejon rybnicki w okresie od 1 maja do 15 grudnia przeprowadził 27 wykładów z zakresu przysposobienia wojskowego, odpraw komendantów kół. 3 odprawy główne w Rybniku, Wodzisławiu i Marklowicach. W odprawach wzięto ogólnie udział 450…

Z Koła Król. Huta

 Z Koła Król. Huta Miejscowe kolo, prowadzone pod sprężystym kierownictwem prezesa kol. Zaworki oraz ruchliwych członków zarządu, chcąc uprzyjemnić swym członkom spędzenie chwil kilku w miłym i serdecznym nastroju, urządza w dnu 5-go stycznia o godz. 19-ej na sali Domu Polskiego ul. Wolności 64. przedstawienie „Żłóbek“, poczęto odbędzie się zabawa z tańcami do których przygrywać będzie orkiestra 75 p. p. Na przedstawienie i tańce zapraszają miejscowe obywatelstwo, członków naszej organizacji oraz sąsiednie koła. źródło:polskazachodnia 

Z Koła Szopienice

 Z Koła Szopienice Dni« 15 grudnia 1929 r. odbyło się w kole O. Z. P. R. w Szopienicach doroczne walne zebranie koła. Po złożonych sprawozdaniach zarządu koła, komisji rewizyjnej i udzieleniu absolutorium wybrano zarząd kola w następującym składzie prezes kol. Poks Franciszek. Zastępca kol. Pilor franc.szek. sekretarz Warzecha Augustyn, zast. Syrek Karol, skarbnik Król Maksymilian. ławnicy Krawczyk. Kostosz i Kałuża, komendant Lesz Wilhelm i zast. Jończyk fran c.szek. Po apelu prezesa kola. wygłoszonego do cztonków z zachęceniem do współpracy i do wspólnego wysiłku w pracy dla dobra organizacji. zebranie zakończono hasłem…