Z działalności Komendy Rejonowe] w Rybniku

 Z działalności Komendy Rejonowe] w Rybniku. Od czasu obledaliuikcji komand anta rejonu Rybnickiego przez Korbla fabjana. praca w kotach O. Z. P. K. ruszyła mocnym tempem naprzód. W początkach pracy. t. 1. od dnia I mała 1929 r, było zorganizowanych podoficerów w rejonie tytko 200. dziś rejon rybnicki liczy 650 członków. Liczba stale ćwiczących członków wynosi 180. Rejon rybnicki w okresie od 1 maja do 15 grudnia przeprowadził 27 wykładów z zakresu przysposobienia wojskowego, odpraw komendantów kół. 3 odprawy główne w Rybniku, Wodzisławiu i Marklowicach. W odprawach wzięto ogólnie udział 450…

Z Koła Łaziska Średnie

 Z Koła Łaziska Średnie W niedziele, dnia 15 grudnia 1929 r. odbyto się w lokalu p Oczaslego walne zebranie członków kola O. Z. P. R. w Łaziskach średnich. Na zebranie przybył komendant rejonu kol. Kowalewski. Zebranie zagaił prezes kola kol. Branny hasłem „Cześć Ojczyźnie . Po powitaniu przybyłego komendanta rejonowego 1 zebranych przystąpiono do sprawozdań zarządu kola. Sprawozdania wykazały, że koto liczy obecnie 52 członków. wykazało wiec wzrost w ciągu roku o 12 członków. W ciągu roku koło odbyto 10 zebrań miesięcznych. 3 zebrania zarządu, kilka ćwiczeń teoretycznych z zakresu p.…

K. S. Ruch Wielkie Hajduki

 K. S. Ruch Wielkie Hajduki Na podstawie par. 13 statutu oraz uchwały zarządu z dnia 27 grudnia 1929 r. zwołuje KS. Ruch Wielkie Hajduki, walne zgromadzenie na niedziele, dnia 12 stycznia 1930 r. o godz. 9.00 do Hotelu Śląskego. W razie nieprzybycia przepisanej liczby członków odbędzie się walne zebranie pól godziny później w tym samym lokalu a powzięte na niem uchwały ważne będą bez względu na ilość obecnych członków Równocześnie zwracamy uwagę o ostateczne uregulowanie zaległych składek miesięcznych jeszcze przed terminem walnego zebrania. źródło:polskazachodnia 

„Dziwny wywiad Petkiewicza

 Dziwny wywiad Petkiewicza Petkiewicz udzielił redakcji polskiego dziennika ..Nowy Świat“ w New Jorku wywiadu, w którym stwierdza. że do Ameryki przybył iako osoba prywatna i zamierza przyjrzeć się tylko systemowi trenowania w Ameryce, a sprawę zawodów stawia na planie dalszym. Jak widzimy, jest w tym wywiadzie wielka nieścisłość. gdyż Petkewicz pojechał na zaproszenie do Ameryki i to wyłącznie na zawody. źródło:polskazachodnia 

„Dzienniki wiedeńskie o ostatnich meczach Pogoni i Legii

 Dzienniki wiedeńskie o ostatnich meczach Pogoni i Legii. Dzienniki wiedeńskie obszernie omawiają zwycięstwo Pogoni nad Cottage Eislaufvere;r 4:1. podkreślając nadzwyczajny sukces drużyny polskiej. „Der Morgen“ stwierdza, że Pogoń zrobiła na publiczności wiedeńskiej jak najlepsze wrażenie i zdobyła sobie zasłużone uznanie świata sportowego „Neues Wiener Journal“ pisze, iż Pogoń zmieniła się nie do poznania od porażki 0:10. Polacy imponują swą olbrzymią motywacją i sercem do walki. W ataku Pogoni na plan pierwszy wybija się Sabiński. O zwycięstwie Legii 3:0 nad Moedting H. C. prasa pisze. Iż Moedling nie umiał przeciwstawić się kombinacyjnej grze drużyny…

Narciarska wycieczka z Niemiec

 Narciarska wycieczka z Niemiec Onegdal opuściła Królewiec wycieczka narciarska. składająca sie z 52 osób. z prezesem rady miejskiej, p. Legatsom na czele. Wycieczka zamierza spędzić kilka dni w Zakopanem, a następnie w Bielsku. Dowiadujemy się iż w najbliższym czasie przybędzie do Polski szereg innych wycieczek sportowych z zagranicy — zwłaszcza zaś z Niemiec. Świadczy to o pewnem ożywieniu zagranicznego ruchu turystycznego do Polski. źródło:polskazachodnia   

Śmierć niemieckiego mistrza

 Śmierć niemieckiego mistrza Znany mistrz tenisowy Niemiec, Hans Holdenhauer padł ofiarą katastrofy automobilowej. Auto, w którem Holdenhauer jechał, zderzyło się na skręcie ulicy z wozem tramwajowym, rozbijając się zupełnie. Moldenhauer doznał pęknięcia czaszki : zmarł wieczorem tego dnia, nie odzyskawszy przytomności. źródło:polskazachodnia