Kontrolowany przez ministra

 Kontrolowany przez ministra Briand kontrolowany przez Tardiee i flankowany przez ministra wojny tego pokroju co Maginot i ministra marynarki co Leygues, nie zostanie wciągnięty w ślepą uliczkę mistycyzmu pacytystycznego. To były zapewne wskazania, które dyktowały 342 posłom z dotychczasowej większości oddanie głosów za dalszym prowadzeniem polityki Brianda, przy wstrzymaniu się opozycji radykalno socjalistycznej od głosowania i 17 głosach contra z najskrajniejszej prawicy i lewicy.Jak długo to potrwa jeszcze, trudno oczywiście wyrokować. Sytuacja dziś jest taka, że lada znaczniejsze niepowodzenie może zmieść Brianda z widowni politycznej, a z nim rząd. w którym…

Nie dajemy żadnej szansy

 Nie dajemy żadnej szansy Z ust Brianda wyszło jednak jeszcze inne zdanie, o którym przynajmniej to można by powiedzieć że jest dość niezrozumiałe. Franklin Bouillon mówiąco Irredentyźmie niemieckim. „za plecami“ Locarna, przytoczył oświadczenie ks. Janusza Radziwiłła, prezesa. sejmowej komisji zagranicznej, iż „polityka, która wzięła nazwą od Locarna, nie daje nam żadnych gwarancyj co do zabezpieczenia granic zachodnich“.Na to Briand odparł: „Wiem o tej robocie, jaka odbywa się w łonie pewnych kół polskich i nie jestem pewien czy zmierza ona do utrzymania pokoju. Są szowiniści w Polsce jak są i tutaj i…

Francję ogarnia widoczny niepokój

 Francję ogarnia widoczny niepokój Nie trzeba być nadzwyczajnym obserwatorem, żeby stwierdzić że w miarę, jak zbliża się nieuchronnie data ostatecznej ewakuacji Nadrenji, Francję ogarnia widoczny niepokój. Ostatnie gwarancje mają być przedwcześnie wypuszczone z rąk. A co będzie potem? Czy Niemcy wypełnią zobowiązania planu Younga i zapłacą? Czy polityka ryzykownych ustępstw Brianda jest polityką słuszną i właściwą? Czy zaufanie bez gwarancji, okazywane Niemcom, nie zostanie gorzko zawiedzione? Wszystkie pytania, które pozostają bez odpowiedzi.A co z Polską i jej bezpieczeństwem? Coraz częściej pytanie to się pojawia. Jak długo potrwa okupacja Nadrenji, pytanie to…

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej

 Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej   Rada Miejska bez poprzedniego załatwienia „protestu“ nie może się zebrać. Ale nie tylko Kustosa trzeba się spytać: „kiedy“ itd. To samo gnębiące, a tak pikantne zarazem, pytanie winni sami sobie postawić ci właśnie panowie, którzy przecież przedwyborczy alarm Kustosowy skwapliwie podjęli i z opętanym wrzaskiem propagandowo go w przeddzień i w dzień wyborów wyzyskiwali. Postawcie przed sobą faryzejscy „obrońcy praworządności“ zwierciadło i poszukajcie winowajców tego znamiennego, a tak pouczającego faktu, że mimo wyborów trwają w Katowicach „komisaryczne rządy”.Obok historii ordynacji wyborczej do Sejmu śląskiego stanowią…

Rokowania w sprawie planu Younga

 Rokowania w sprawie planu YoungaHaga, Rokowania w sprawie planu Younga rozpoczęły się w atmosferze podniecenia, które, jak tu powszechnie utrzymują, będzie wzmagało się coraz bardziej. Poważnie przyczynia się do tego fakt, iż nacjonaliści niemieccy mają do czynienia z rządem, którego autorytet został poważnie poderwany przez ostatnie wystąpienie Schachta, który udał się do Hagi, mając z góry to przeświadczenie, że najpóźniej tuż po konferencji będzie zmuszony podać się do dymisji. W tutejszych kołach politycznych uważają, że wprawdzie plebiscyt z 29 grudnia 1929 r. w sprawie przyjęcia lub odrzucenia planu Younga zakończył…

Daily Telegraph“ donosi

 Daily Telegraph“ donosiLondyn. Daily Telegraph“ donosi, iż rząd angielski nie ma zamiaru podjąć jakichkolwiek kroków dyplomatycznych u rządu rosyjskiego z powodu znanej afery w nowem piśmie komunistycznem – Daily Worker“. Dopiero gyby podobne wypadki miałyby się powtórzyć, nastąpi działanie rządu angielskiego w Moskwie. źródło:polskazachodnia 

Rozpatrywanie budżetu w Komisji

 Rozpatrywanie budżetu w Komisji.Mieliśmy tu, jak wiadomo wybory do Rady Miejskiej, a tymczasem nowo wybrana reprezentacja komunalna nie może się zebrać i podjąć swych prac. Mimo dokonanych wyborów istnieje nadal Rada komisaryczna, która zapewne będzie jeszcze musiała uchwalić budżet na rok bieżący.Jak doszło do tego dziwacznego stanu rzeczy warto szerzej opisać, bo to do prawdy historia niezwykła, doskonale charakteryzująca obyczaje metodyantyrządowe] opozycji.Jak wiadomo, blok prorządowy Katowicach wystawił obok listy centrowej również listy dzielnicowe. Partie opozycyjne zarówno polskie jak niemieckie nie wnosiły z początku z powodu tego żadnych sprzeciwów, a główna…

Spodziewa się sankcji

 Spodziewa się sankcjiParyż, Przed swym wyjazdem do Hagi Briand wyraził się optymistycznie o widokach konferencji haskiej. Sądzi on, że kwestia sankcyj nie nastręczy zbytnich trudności i zostanie pomyślnie załatwiona w ciągu kilku dni Briand ma zamiar już 12 bm. wyjechać z Hagi i udać się do Genewy na sesję Rady Ligi Narodów. źródło:polskazachodnia 

„Z punktu widzenia gospodarczego

 Z punktu widzenia gospodarczegoZ punktu widzenia gospodarczego a nie politycznego, jako czynnik kredytów długoterminowych i instytucyj, związanych z zagranicą, po odparciu zarzutów co do nierealności budżetu, jak również co do poboru dodatków, p. minister proponuje zmniejszenie spłat monopolu tytoniowego i spirytusowego. Co do kwestii urzędniczej, to minister, reprezentując zasadę równowagi budżetowej, zgadza się, aby w razie nadwyżek Ministerstwo było uprawniane do zaspakajania potrzeb urzędników w pewnej mierze. Mówiąc o swoich poprzednikach, minister podkreślił zasługi p. Wl. Grabskiego jako twórcy Banku Polskiego i monopolu spirytusowego oraz zasługi Jerzego Michalskiego (monopol tytoniowy);…

„Na posiedzeniu popołudniowym sejmowej komisji budżetowej

 Na posiedzeniu popołudniowym sejmowej komisji budżetowej Wczoraj przybył, tu o 9,40 p. Marszałek Piłsudski w towarzystwie adiutanta ppłk. Ulabisza. Na dworcu przywitali p. Marszałka wojewoda Kwaśniewski, starosta; nowosądecki dr. Łach, .dyrektor zdrojowy Nowotarski, burmistrz Górski, oraz prezes zarządu okręgowego zw. legionistów, pułk. Belina-Prażtnowski. Marszalek oświadczył się za najdalej posuniętemi oszczędnościami w budżecie.Poseł Kozłowski (BBWR.) zwraca uwagę, że w dyskusji przebija ton skrajnego pesymizmu, co jest tym dziwniejsze, że w wielu dziedzinach życie idzie w Polsce naprzód, czemu obiektywny obserwator np. Devey dał wymowne świadectwo. Pocieszającem natomiast zjawiskiem w tej dyskusji…