K. S. Ruch Wielkie Hajduki

 K. S. Ruch Wielkie Hajduki Na podstawie par. 13 statutu oraz uchwały zarządu z dnia 27 grudnia 1929 r. zwołuje KS. Ruch Wielkie Hajduki, walne zgromadzenie na niedziele, dnia 12 stycznia 1930 r. o godz. 9.00 do Hotelu Śląskego. W razie nieprzybycia przepisanej liczby członków odbędzie się walne zebranie pól godziny później w tym samym lokalu a powzięte na niem uchwały ważne będą bez względu na ilość obecnych członków Równocześnie zwracamy uwagę o ostateczne uregulowanie zaległych składek miesięcznych jeszcze przed terminem walnego zebrania. źródło:polskazachodnia
 

Leave a Comment