Mowa Pana Premiera

 Mowa Pana PremieraPrezes Rady Ministrów prof. Bartel wyjaśnia sprawę etatów, podkreślając, że liczba w porównaniu z rokiem 1926-27 spadła z 69 na 54. Wzrost zaś wydatków o 10 proc. tłumaczy się 15-procentowym dodatkiem dla urzędników. Dalej premier podkreślił że jeżeli się ponadto uzgodni koszty komisji usprawnień i koszty sekretariatu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, przy czym prosi o utrzymanie tej pozycji, o wzrost okaże się tylko optyczny. Wzrosła także liczba sędziów i urzędników Trybunału Administracyjnego, na których rozbudowie wszystkim zależy. Obcięcie wydatków na ten cel byłoby rzeczą szkodliwą. Premier przeciwstawia się skreśleniu sumy na rady nadzorcze. Rady te są organem kontrolnym nad przedsiębiorstwami. Sprawozdania ich są bardzo pomocne. Nie można zaś wymagać, aby za nadprogramową pracę nie byli wynagradzani. Z kolei wyjaśnień pierwszy prezes Trybunału Administracyjnego Różycki, zaznaczając m. In. że o zmniejszeniu etatów sędziowskich nie może być mowy, a jedynym sposobem zatamowania dopływu spraw do Trybunału Administracyjnego jest rozbudowa sądownictwa naszego.Prezes Rady Ministrów prof. Bartel wyjaśnia jeszcze, że wniosek posła Korneckiego o zwiększenie wpływów kapitału orderowej o 12 000 zł. zgłoszony jest chyba przez nieporozumienie. Zwrot za ordery dotyczy tylko odznaczeń, udzielanych w kraju, zwrot za ordery udzielone zagranicą nie jest przewidziany, a nie można żądać, aby odznaczeni w kraju płacili za odznaczonych za granicą.Potem dali kierownicy poszczególnych resortów wyjaśnienia, m. in. dyr. P, A. T. Starzyński, p. .Lilpop (drukarnie państwowe), dyr., funduszu kultury naród. p. Michalski. Przemawiali. następnie posłowie Liebermann, Czapiński i poseł Kozłowski, Trąpczyński l Polakiewicz, Chruckl i Wygrzykowski.W glosowaniu nad funduszem dyspozycyjnym opozycja wstrzymała się od głosowania, co poseł Rataj określa jako wyraz lojalności wobec nowego premiera. źródło:polskazachodnia
 

Leave a Comment