Na konferencji prasowej polityki zagranicznej

 Na konferencji prasowej polityki zagranicznejNa konferencji prasowej, która się odbyła wczoraj po południu p. minister Spraw Zagranicznych August Zaleski poruszył szereg zagadnień polityki zagranicznej, związanych ze zbliżająca się 58-mą sesją Rady Ligi Narodów, na której będzie przewodniczył przedstawiciel Polski oraz rozpoczęta wczoraj drugą konferencją haską. P. minister zaznaczył, że wśród spraw, znajdujących się na porządku dziennym sesji Rady Ligi Narodów na pierwszy plan wysuwa się sprawa uzgodnienia paktu Ligi Narodów z paktem Keiloga. Inną ciekawą kwestią prawniczą jest wniosek finlandzki nadania stałemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Hadze uprawnień instytucji kasacyjnej w stosunku do Innych sądów międzynarodowych. P. minister przypomniał, że po raz pierwszy z wnioskiem w tej kwestii wystąpił w r. 1924 w czasie obrad komitetu prawników przedstawiciel Polski. źródło:polskazachodnia
 

Leave a Comment