Nowa Spółka Akcyjna

 Nowa Spółka AkcyjnaNowa Spółka Akcyjna. Dnia 20 grudnia 1929 roku odbyło się w Bielsku konstytuujące Walne Zgromadzenie nowej spółki akcyjnej pod firma „Elektrownia Bielsko-Biała Spółka Akcyjna“ z siedzibą w Bielską. Statut nowej spółki przełożony konstytuującemu Walnemu Zgromadzenia został zatwierdzony postanowieniem pp. Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 27 listopada 1929 r. Nowa spółka przejmuje cały majątek dotychczasowej polskiej instytucji filialnej Zjednoczonej Elektrycznej S. A. wstępując równocześnie w jej wszystkie prawa i obowiązki. W konstytuującym Walnym Zgromadzeniu wzięli również w myśl umów zawartych między Elektrownią Bielsko-Bialska a gminami Bielskiem Białą udział przedstawiciele samorządów tych obu miast. Przewodniczący konstytuującego Walnego Zgromadzenia w przemówieniu wstępnym podkreślił, że nowa instytucja przemysłowa będzie przedsiębiorstwem polskim na polskiej ziemi. źródło:polskazachodnia
 

Leave a Comment