P. Krzyżanowski o bankach państw, i ramach budżetu

 P. Krzyżanowski o bankach państw, i ramach budżetuZabrał głos pos. Krzyżanowski: Pan referent zgłasza wniosek w sprawie wyboru komisji dla spraw Banku Gospodarstwa Krajowego. Sprawą Banku Gospodarstwa Krajowego zajmuje się już kom. kontr, długów. Osobna jej podkomisja bada gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. Ja Interesowałem się tym bankiem dość dawno i zająłem stanowisko — powiedzmy — wstrzemięźliwe w uznaniu jego działalności. Już w roku 1924 przestrzegałem przed zbytniem dotowaniem tego Banku w kredyty Inwestycyjne, w obawie, Iż zaszkodzi to naszej walucie zlotowej. Niestety przewidywania te spełniły się. Pan Grabski przekazał pożyczkę zagraniczną do Banku Gospodarstwa Krajowego, zamiast do Banku Polskiego. Przechodząc do wydatków budżetowych mówca stwierdza, że tak referent, jak i minister liczyli w złotych a to jest niezupełne przedstawienie sprawy. Z rozrachunku tego wypadło, że jesteśmy obecnie na poziomie wydatków w okresie od I lipca 1924 do lipca 1925. Wówczas wydatki wynosiły 75 milionów. Sumę te trzeba nie tylko przeliczyć w złotych, ale uwzględnić różnicę cen. Przechodząc do monopolów, mówca stwierdza że wyniki finansowe monopolów należą do zapasów rzeczowych. Zapasy tytoniowe zwiększają się w zakresie surowca krajowego, a nie zagranicznego. Dochodowość monopolu tytoniowego jest pod znakiem obniżenia się koniunktury i rok przyszły może być mniej korzystny. źródło:polskazachodnia
 

Leave a Comment