P. Premier w klubie sprawozdawców parlamentarnych.

   P. Premier w klubie sprawozdawców parlamentarnych..Warszawą, 5. 1. (Pat.) Bezpośrednio po posiedzeniu komisji budżetowej Sejmu prezes Rady Ministrów p. Bartel przybył do lokalu klubu sprawozdawców parlamentarnych.P. premier Bartel w serdecznych słowach podziękował za słowa powitania, podkreślając, że umie sobie cenić bardzo głęboko każde słowo życzliwe, skierowane do niego. Sytuacja panowie wiecie, jest bardzo trudna, cięższa może niż kiedykolwiek. Ja bym powiedział raczej, że kaprys losu a nie co inne każe mi rzucić najbardziej umiłowaną robotę, jaką jest dla mnie praca -naukowa. źródło:polskazachodnia

Leave a Comment