Ponowna deklaracja ministra Matuszewskiego

 Ponowna deklaracja ministra MatuszewskiegoNa Interpelacje posła Czapińskiego (PPS), dotyczącą reformy podatkowej, która by obniżyła dotychczasowe obciążenie ludności, konieczność budowy szkól, min. Matuszewski odpowiada: —Mogę dać tylko krótkie wyjaśnienie, które jest odbiciem mojej osobistej opinii, gdyż decyzji Rady Ministrów w tej sprawie jeszcze niema.Opinia dość powszechna uważa, że w tym ciężkim roku podwyższenie podatków będzie niemożliwe poza drobnymi podatkami, jak np. od wina i od piwa. Rok bieżący niewątpliwie wyczerpał płatników, nie sądzę, żeby rok przyszły nadawał się do wprowadzenia zwyżek. Tym samym musimy odłożyć rozwiązanie zagadnienia budowy szkól. Jeżeli chodzi o realne wykonanie planów budowy szkól, powszechnych, to prawdopodobnie w bieżącym okresie nie zdołamy wyczerpać preliminowanych 7 500 000. Część tych kredytów będzie przeniesiona na przyszły okres budowlany.Co do reformy podatkowej, mogę tylko powtórzyć, że należy być niesłychanie ostrożnym. O Ile rok przyszły będzie prawdopodobnie dla płatnika łatwiejszy od roku bieżącego, to z tego powodu dla skarbu będzie trudniejszy i nie nadaje się dla szerokiej reformy podatkowej.  źródło:polskazachodnia 

Leave a Comment