Posiedzenie Sejmu w Warszawie

  Posiedzenie Sejmu. Warszawa, 5. 1. (Pat.) Najbliższe posiedzenie Sejmu zostało wyznaczone na dzień 10 stycznia godz. 16-tą. 

W styczniu Rada dużą uwagę będzie musiała poświęcić zagadnieniom gospodarczym, przy których wysuwa się na pierwsze miejsce sprawa zwołania międzynarodowej konferencji t zw. rozejmu celnego.Przechodząc do zagadnień, będących przedmiotem obrad haskich p. minister oświadczył, że ma nadzieję, iż najbardziej zasadnicze postulaty finansowe Polski znajdą w czasie obrad genewskich pomyślne rozwiązanie. Układy haskie mają również swoje wyraźne oblicze polityczne. Są one wynikiem Ł zw. ducha Locarna, który ma z punktu widzenia interesów Polski dobre i złe strony, a który jest wypadkową dążenia powojennego do porozumienia gospodarczego zwycięzców i zwyciężonych. Chodzi głównie o Niemcy Francję, a w związku z tym — Polskę, której do kompleksu spraw stosunku francusko-niemieckiego oddzielić nie można. Znalazło to wyraz ostatnio w sierpniu w rozmowach Brlanda z Zaleskim w Hadze. Zawiedzie się każdy, kto by chciał budować na przelotnych rozbieżnościach poglądów Francji i Polski. Nie ulega wątpliwości, że pokolenie francuskie, które przeżyło Armię i Verdun wie dobrze, że jednym z warunków nieodzownych zapewnień pokoju jest posiadanie siły, która by mogła przeciwstawić się wrazie smutnej potrzeby przywrócenia pokoju. 

Leave a Comment