Udział w dochodach śląskich

 Udział w dochodach śląskichPo kilku innych wyjaśnieniach, mówca specjalnie porusza kwestię udziału w dochodach śląskiej. Jest ona obliczona na podstawie proporcji zawartej w statucie organicznym. Od roku 1927 Sejm Śląski wprowadził inną konstrukcję, mianowicie, że z nadwyżek budżetowych Wojew. Śląskiego uchwala się taką kwotę, która mniej więcej zgadza się z sumą przez nas preliminowaną. Powstaje jednak trudrość, że o nadwyżkach można mówić dopiero po upływie, okresu budżetowego, a tymczasem rząd centralny domaga się wpłaty już podczas tego okresu. Znalazła się taka droga, że Sejm nam wypłaca zaliczki. Dotychczas na konto tych 20 mln. zł. wpłacono 8 mln. Podwyższenie tego wpływu nie byłoby oparte ani na przepisie ustawy, ani na faktycznym stanie rzeczy. Wojewoda, Rada Wojewódzka oraz komisja budżetowa Sejmu Śląskiego, póki Sejm ten Istniał, zwracali się niejednokrotnie do rządu centralnego z tym, że owa proporcja jest krzywdząca dla Śląska, gdyż wówczas, kiedy ja ustalono, system podatków śląskich byl głównie oparty na podatku węglowym, az drugiej strony nie było u niego monopolu tytoniowego i spirytusowego. Ustawodawstwo późniejsze to zmieniło i w tych warunkach pójście jeszcze ponadto co wynikło z doświadczeń kilku lat byłoby niewłaściwe. Trzeba przyznać, że Wojew. Śląskie pokrywa z własnych dochodów wiele wydatków, które w calem państwie opędza, skarb centralny. źródło:polskazachodnia
 

Leave a Comment