Walka o odzyskanie zrabowanych obszarów

  „Ze szczególną energią prowadziła nasza organizacja walkę o odzyskanie zrabowanych nam obszarów wschodnich…“Słowa te, zamieszczone w broszurze, poświęconej dziesięcioleciu Istnienia niemieckiego „ostbundu“, powinny nam wszystkim zapaść głęboko w pamięć. Zawiera się w nich cała działalność obecnych, powojennych Niemiec, które pozornie zgodziwszy się z powojennymi granicami Rzeszy na zachodzie, cały wysiłek swój natomiast skierowały na przekonanie zarówno własnego społeczeństwa jak i społeczeństw całego cywilizowanego świata, że granice wschodnie państwa niemieckiego są jakoby niesłuszne, krzywdzące, że uniemożliwiają pacyfikacje wschodu europejskiego, że wiec — powinny być w ten sposób przesunięte ku wschodowi, by „zrabowane Niemcom“ obszary znalazły się znów w obrębie granic państwa niemieckiego. Niema w Niemczech ucznia szkółki ludowej, który by nie znał mapki, na której zestawiono dzisiejsze, „okrojone“ Niemcy z „wielkimi“ Niemcami, takimi, jakimi być powinny w przekonaniu „patriotów niemieckich“, obejmującymi nie tylko terytoria o zwartej ludność niemieckiej, jak Austrja,a czy powiaty czechosłowackie, gdzie przeważa ludność niemiecka, — ale i tereny niemieckiej ludności, do których Rzesza rości sobie urojone pretensje historyczne. W pierwszym rzędzie chodzi o polskie Pomorze, o Poznańskie i o skrawek Śląska.Przede wszystkiem zaś — Pomorze.Propaganda niemiecka bowiem działa na daleką metę i rozkłada pracę swą na etapy. Dziś dąży ona przede wszystkim do odzyskania t. zw. korytarza polskiego, jaki .odcina „nieszczęsne“ Prusy Wschodnie od reszty państwa niemieckiego, — usiłując ukuć z upadku, ekonomicznego prowincji wschodnio praskiej argument gospodarczy przemawiający rzekomo za odebraniem Polsce dostępu do morza. Gdyby zadanie to powieść się miało, gdyby dzisiejszą Polskę dało się sprowadzić — od zachodu przynajmniej — do nieszczęsnej koncepcji Księstwa Warszawskiego — wówczas przyszłaby kolej na „odzyskanie reszty zrabowanych Niemcom obszarów wschodnich“. 

Leave a Comment