Wiadomości rolnicze

 Wiadomości rolniczeOwocowanie drzew zależy w wysokim stopniu od zapłodnienia kwiatu, i Drzewa obsypane być mogą kwiatem — jednakże i najobfitsze i najlepsze ukwiecenie drzew owocowych nie da rezultatu, jeżeli panować będzie niezdolność zapłodnienia. Mamy odmiany owoców, które skazane są na pomoc innych odmian przy zapylaniu. Odmiany do zapylania charakteryzuje obfitość pyłku kwiatowego. U jabłoni zaliczamy do nich np. jabłka Bismaia, czyli renetę nowozelandzką, Coxa Pomarańczowe. Filipa i inne. Sprawa obcopylności u drzew owocowych wymaga jeszcze wielu praktycznych i naukowych badań i doświadczeń. Jest ona dopiero w początkowym stadium i otwiera w sadownictwie nowe perspektywy, tak u nas. jak i zagranicą. Wiemy bowiem, że pyłek kwiatowy naszych drzew i krzewów owocowych często posiada zbyt mały procent zdolności zapłodnienia, Są odmiany drzew owocowych niezdolne do samo- zapylania się. Mamy znów odmiany, u których zdolność zapładniania występuje w niewłaściwym czasie. Dlatego też przy zakładaniu sadu należy to bezwarunkowo uwzględnić i przez odpowiedni dobór odmian odnośnego gatunku pomóc drzewom do należytego owocowania. Drzewa trzeba, używając tego wyrażenia ze sobą wymieszać, to jest zakładając sad, umieszczać je tak po dokonanym doborze właściwych odmian, by się wzajemnie podczas kwitnienia wspierały i uzupełniały przy zapładnianiu. Dotychczas zwracano na szczegół ten u nas za mało uwagi. Dopiero ściślejsze obserwacje czasów ostatnich, badanie kwitnięcia drzew, kwiatów, pyłku kwiatowego, przebiegu pogody podczas kwitnięcia drzew i wpływu tejże na stan zapłodnienia, pozwoliły nam odkryć jedną z przyczyn małej wydajności lub nieurodzajności u drzewni krzewów owocowych. Jest to tym więcej zadziwiające, ponieważ sztuka ogrodnicza, której bacznemu oku nie łatwo uchodzą na pozór drobne szczegóły, od dawna zwracała uwagę na konieczność znajomości zapładniania drzew i krzewów owocowych, pędzonych pod szkłem. Zapładnia się sztucznie n. p. brzoskwinie, nektaryny, truskawki w szklarniach przeznaczonych do forsowania tych owoców. Niepodobną jest więc rzeczą, by nie zrobić tutaj dużo równych doświadczeń. I są one istotnie zrobione. Lecz dotychczas były doświadczenia te za mało rozpowszechnione a wśród szerokich kół amatorskiego sadownictwa nie są po dziś dzień znane. Część naszych sadowników, powiedzmy sobie raz szczerą prawdę — uważa wszelkie inne gałęzie ogrodnicze za drugorzędne w porównaniu z sadownictwem, nie warte, by się z rolników i małorolnych Goczałkowic i okolicy, oraz częściowo redukcji kwiatów dla kuracjuszy w myśl wskazówek Wydziału Ogrodnictwa Śląskiej Izby Rolniczej, który też jest inicjatorem myśli założenia tej organizacji.  źródło:polskazachodnia 

Leave a Comment