Wyjaśnienia i uwagi wiceministra Grodyńskiego

 Wyjaśnienia i uwagi wiceministra Grodyńskiego 

Wiceminister Grodyński udziela w swym przemówieniu wypowiedz,-w odpowiedzi na wywody Teferenta. 

P.Rybarskl twierdzi — mówi — że przedsiębiorstwa państwowe w gospodarce państwowej nie odgrywają żadnej albo tylko bardzo małą rolę i że nie zna wypadku z lat ostatnich, żeby przedsiębiorstwa przekroczyły w dochodach sumę budżetu. W rzeczy samej przedsięb. wpłaciły w roku zeszłym 100,4 proc. sumy przewidywanej, a w 9 miesiącach bieżącego okresu jeszcze nie można mówić o przekroczeniu sum preliminowanych, ani o ich dosięgnięciu. Kolej zaciągnęła w skarbie dług 10 milionów. Ale sytuacja na kolejach znacznie się poprawiła. Ze swej pożyczki spłaciła już 3,5 mln. zł.W innych przedsiębiorstwach stan rzeczy nie jest ujemny. Lasy za 8 miesięcy wpłaciły 80 proc. sumy budżetowej, poczta za ten czas wpłacono 17 800 000 zł., czyli 118 proc. sumy budżetowej.Co do podatków, to z podatku gruntowego wpływ powtarza się co roku w sumie 60 mil. zł. ale można by go zwiększyć, biorąc pod uwagę zaległości, chyba trzeba znacznie mocniejszej egzekucji.  źródło:polskazachodnia 

Leave a Comment