Z działalności Komendy Rejonowe] w Rybniku

 Z działalności Komendy Rejonowe] w Rybniku. Od czasu obledaliuikcji komand anta rejonu Rybnickiego przez Korbla fabjana. praca w kotach O. Z. P. K. ruszyła mocnym tempem naprzód. W początkach pracy. t. 1. od dnia I mała 1929 r, było zorganizowanych podoficerów w rejonie tytko 200. dziś rejon rybnicki liczy 650 członków. Liczba stale ćwiczących członków wynosi 180. Rejon rybnicki w okresie od 1 maja do 15 grudnia przeprowadził 27 wykładów z zakresu przysposobienia wojskowego, odpraw komendantów kół. 3 odprawy główne w Rybniku, Wodzisławiu i Marklowicach. W odprawach wzięto ogólnie udział 450 członków. Na wszystkich wykładach i odprawach byli obecni przedstawiciele władz wojskowych i cywilnych. Równomiernie z pracą teoretyczna szła też praca administracyjna rejonu. Okólników. dotyczących prac p w., wysiano 65, rozkazów 104, dodatków dotyczących rozkazów 39, pism związkowych 22. Służbowych wyjazdów komendy rejonowej było 60 w rejonie j 3 do Katowic. Mimo usilne! pracy — wykonana została ona małym nakładem pieniężnym. Z wydatną pomocą przyszli pw rejonu rybnickiego p. prezes powiatowego komitetu P. W. w Rybniku oraz p. kpt. komendant powiat. P. W. Podjęte prace kontynuowane są dalej 1 przypuszczać należy, że przyniosą one należyte rezultaty. źródło:polskazachodnia
 

Leave a Comment