Z Koła Łaziska Średnie

 Z Koła Łaziska Średnie W niedziele, dnia 15 grudnia 1929 r. odbyto się w lokalu p Oczaslego walne zebranie członków kola O. Z. P. R. w Łaziskach średnich. Na zebranie przybył komendant rejonu kol. Kowalewski. Zebranie zagaił prezes kola kol. Branny hasłem „Cześć Ojczyźnie . Po powitaniu przybyłego komendanta rejonowego 1 zebranych przystąpiono do sprawozdań zarządu kola. Sprawozdania wykazały, że koto liczy obecnie 52 członków. wykazało wiec wzrost w ciągu roku o 12 członków. W ciągu roku koło odbyto 10 zebrań miesięcznych. 3 zebrania zarządu, kilka ćwiczeń teoretycznych z zakresu p. w„ próbne. źródło:polskazachodnia
 

Leave a Comment