Z Koła Szopienice

 Z Koła Szopienice Dni« 15 grudnia 1929 r. odbyło się w kole O. Z. P. R. w Szopienicach doroczne walne zebranie koła. Po złożonych sprawozdaniach zarządu koła, komisji rewizyjnej i udzieleniu absolutorium wybrano zarząd kola w następującym składzie prezes kol. Poks Franciszek. Zastępca kol. Pilor franc.szek. sekretarz Warzecha Augustyn, zast. Syrek Karol, skarbnik Król Maksymilian. ławnicy Krawczyk. Kostosz i Kałuża, komendant Lesz Wilhelm i zast. Jończyk fran c.szek. Po apelu prezesa kola. wygłoszonego do cztonków z zachęceniem do współpracy i do wspólnego wysiłku w pracy dla dobra organizacji. zebranie zakończono hasłem „Cześć Ojczyźnie .  źródło:polskazachodnia

Leave a Comment